Sıhhi Tesisat İzmir

Sıhhi Tesisat İzmir

Sıhhi tesisat, mekanik tesisat sisteminin bir parçasıdır. Binalarda yaşayan insanların su ihtiyacını karşılaması bakımından çok önemlidir. Projelendirilmesi, uygulanması son derece uzmanlık isteyen hassas bir sistemdir. En ufak bir yanlış planlama, insanların maddi ve manevi zarar görmesine yol açabilir. Binanıza verimli ve uzun ömürlü sıhhi tesisat döşetmek istiyorsanız izmir sıhhi tesisat firmasıyla irtibata geçebilirsiniz.

Sıhhi Tesisat Nedir?

Bir kaynaktan alınan suyun her bölüme temiz olarak ulaştırılması için döşenen boru hattına sıhhi tesisat

denir. Sıhhi tesisat, binalara sadece temiz su taşınması işlemi değildir. Atık ve pis suların dışarı atılması, yangın söndürme sistemi oluşturulması bu sistemin içindedir.  

Sıhhi Tesisat Nasıl Yapılır?

Sıhhi tesisat, mekanik tesisatın en önemli unsurlarından biridir. Çünkü, birçok sistemle bağlantılı olarak çalışıyor. En ufak yanlış planlama veya döşenmesi binanın zarar görmesine yol açabilir. Öncelikli olarak, binanın mimari yapısına uygun bir sıhhi tesisat projesi çiziliyor. Bu proje onay aldıktan sonra, projede belirtilen plan ve malzemeler doğrultusunda sıhhi tesisat döşeme yapılıyor.

Su tesisatı döşenmesi birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikli olarak boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi kesinlik kazandırılmalıdır. Bunun dışında sıhhi tesisat çap tablosu dikkate alınarak, boruların temini sağlanmalıdır. Temiz su tesisatı boru çapı 25 mm, pis su tesisatı boru çapı da daire sayısına bağlı olarak 100, 125, 150, 200 veya 250’lik olması gerekiyor.

Su tesisat döşenmesi işlemine iç tesisattan başlanıyor. Çok katlı binalarda en üst kattan başlanıp, zemin kata doğru ilerleniyor. İç tesisat döşendikten sonra armatür denilen musluklar takılıyor.  İç tesisattan sonra beslenme borusu döşeniyor. Bu uygulama, ana kaynaktan binaya su çekilmesidir. Beslenme borusu yer altından döşeniyor. Bu nedenle sıhhi tesisat malzemesi olarak plastik boru tercih ediliyor.

Beslenme borusu da döşendikten sonra su sayacına bağlanır. Şebeke suyunun basıncı iyi belirlenmeli, basınca uygun sıhhi tesisat hidrofor hesabı yapılmalıdır. Su tesisatının güvenli ve kaliteli şekilde döşenmesi için aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmalısınız.

1-Mutlaka alanında uzman ve deneyimli bir ekibe yaptırmalısınız.

2-Temiz su borusu döşenirken, yabancı maddelerin karışma riskini önlemelisiniz.

3-Kullanacağınız boru ve malzemeler için sıhhi tesisat yönetmeliği esaslarını göz önünde bulundurun.

4-Gerekli durumlar için su deposunu projeye eklemelisiniz.

5-Temiz ve atık su sistemi için gereken havalandırma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve ayırma sistemlerine önem vermelisiniz.

6-Gelecekte oluşabilecek aksaklıkları ön görebilmeli, bu doğrultuda tesisatı sıva altı veya ankastre döşemelisiniz.

7-Tesisat döşenirken kullanıcı özellikleri, ihtiyaçlarını dikkate almalısınız.

8-Çevre koşullarını göz önündü bulundurun. Donma ve aşırı ısınmalara karşı malzeme ve tesisat geçiş hatlarını buna göre belirleyin.

Sıhhi Tesisat Ne Demek?

Sıhhi tesisat bir binanın su ihtiyacını karşılamak demektir. Ana kaynaktan borular yardımıyla yaşam alanlarına temiz su sağlanmasıdır. Aynı zamanda kullanılan suyun, başka boru hattıyla kanalizasyon sistemine gönderilmesidir.

Temiz ve atık su hattının oluşturulmasıyla birlikte çatı, teras, balkon gibi alanlardaki yağmur sularının kanalizasyona taşınması da sıhhi tesisat demektir.

Sıhhi Tesisat Projesi Nedir?

Sıhhi tesisat, mekanik tesisat sisteminin bir bileşeni olduğu için mekanik tesisat mühendisliği alanına giriyor. Temiz su, atık su, yangın söndürme, tahliye kanalları gibi unsurları bulunuyor. Bütün bu unsurlar ve mimari proje göz önünde bulundurularak sıhhi tesisatın planlanmasına sıhhi tesisat projesi deniliyor.

Makine Mühendisleri Odasınca sıhhi tesisat proje hazırlama esasları belirlenmiştir. Sıhhi tesisat projesi hazırlarken bu hususlara dikkat etmelisiniz;

-Kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu bağlantısı,

-Şebeke suyu parsel girişi, su sayaçları yeri

-Rögarların birbirleriyle bağlantıları,

-Temel planda rögarlar, pis su boru yerleşimleri, kanal bağlantılarının kotlarıyla birlikte gösterilmesi,

-Kat planları, kolon şeması, cihaz yerleşimleri göz önünde bulundurularak proje çizimi yapılmalıdır.

Projeyi hazırlarken yapıya ait ısı kimlik belgesi de düzenlemeniz gerekiyor. Binanın havalandırma tipi, iç sıcaklık değerleri, brüt hacmi, kullanım alanı vb. mimari değerleri belirtmelisiniz. Aylara göre ısıtma enerjisi ihtiyacı tablosu hazırlamalısınız.

Gördüğünüz üzere, sıhhi tesisat çizimi son derece hassas ve önemli bir konudur. Eğitimli ve profesyonel kişi tarafından hazırlanmalıdır. Binanızın geleceğini düşünüyorsanız sıhhi tesisat izmir firmasının ücretsiz keşif hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Sıhhi Tesisat Projesi dwg

Gelişen teknolojiyle birlikte, sihhi tesisat çizimleri ellle yapılmıyor. Bunun için sıhhi tesisat çizim programı bulunuyor. Mekanik tesisat projeleri için Autocad, Zwcad gibi çizim programları bulunuyor. Bunlar arasında Autocad en yaygın olanıdır. Autocad’in bir uzantısı olan sıhhi tesisat dwg dosyası büyük kolaylık sağlıyor.

Dwg dosya uzantısıyla Autocad programıyla oluşturduğunuz bütün bilgileri bir arada görme imkânınız bulunuyor. Böylece tasarımlarınızı, geometrik verilerinizi, harita ve fotoğraflarınızı tek dosyada görebiliyorsunuz.

Sıhhi Tesisat Projesi Nasıl Çizilir?

Projeye başlamadan önce mimari proje ve sıhhi tesisat genel teknik şartnamesi elinizin altında olmalıdır. En iyi kullandığınız çizim programına mimari projeyi yükleyin. Burada kat planı ve kolon şemasını görebilirsiniz.

Projeyi çizerken temiz su, pis su ve yangın söndürme hattını birbirleriyle bağlantılı olarak planlayın. Dairelerdeki temiz su borularını sıva altı, katlara çıkan boruları sıva üstü planlayın. Planlamaya en üst kattan başlayın, bodrum kata/zemine doğru ilerleyin.

Islak hacimleri yapıp, mutfak gibi yerlerde yağ geçmesi gereken yerlere pis su ağızları bırakın. Her kat için boru döşenmesi, süzgeçler, armatür konulacak yerlerin planlamasını yapın. Her katı numaralandırmayı unutmayın.

Soğuk su tesisatı çizildikten sonra, buna paralel olarak sıhhi tesisat ısıtma yani sıcak su tesisatı çiziliyor. Hidrofor ve su saatinden sonra bir basınç regülatörü planlayın.

En alt katta tesisat planı bittiğinde rögar planlamasına geçiliyor. Birden fazla rögar bulunuyorsa, birbirleriyle bağlantıları sağlanıp, ana rögara bağlantıları yapılıyor. Bina içinden pis su atık tahliye kanalı planlanıyor. Bina dışında da şehir kanalizasyon hattına bağlantısı planlanıyor.

Proje çizimi bittiğinde sıhhi tesisat şeması çiziliyor. Projede kullanılacak sıhhi tesisat sembolleri oluşturuluyor. Proje ölçeğine göre paftalar oluşturuluyor. Oluşturduğunuz her paftaya başlıklar yerleştirmeniz gerekiyor.

Sıhhi Tesisat Projesini Kim Çizer?

Sıhhi tesisat, mekanik tesisat mühendisliği alanına girdiği için mekanik tesisat mühendisi ve sıhhi tesisat teknisyeni çizer. Bu kişilerin projelerinin kabul olunabilmesi için mekanik tesisat yetki belgelerinin olması gerekiyor. Yetki belgesini, Makine Mühendisleri Odası veriyor. Eğitime katılıp, başarılı olursanız, yetki belgesini alabiliyorsunuz.

Sıhhi Tesisat Firmaları

İnşaat ve yapı sektöründe büyük ve küçük ölçekli birçok sıhhi tesisat firmaları bulunuyor. Anahtar teslimi veya tadilat projesi için sıhhi tesisat mekanik izmir firması danışmanlık hizmeti veriyor. Teknik şartname, sıhhi tesisat risk analizi veya sıhhi tesisat fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Nelerdir?

Sıhhit tesisat uygulamasında kullanılan belli başlı malzemeler bulunuyor. Bunlar, “305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamı doğrultusunda ve ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş olmaları gerekiyor. Örneğin lavabolar; TS EN 14688 standardı ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun “CE İşaretlemesi” ne sahip olmalıdır. Eviye batarya veya musluğu TS EN 200 veya TS EN 817 standartlarına, sifonu TS EN 274-1,2,3 standartlarına uygun olmalıdır.

Genel olarak sıhhi tesisat malzemeleri şunlardır;

1-Banyo, lavabo, mutfak armatürleri ve bataryaları

2-Musluklar (çamaşır, ara, taharet, bahçe, pisuar)

3- Duş sistemleri, duş başlıkları

4-Evye ve lavabo sifonları

5-Yer süzgeçleri

6-su sayaçları

7-Bağlantı boruları, vanalar, köşebentler, keçeler

8-su depoları

Sıhhi Tesisat Ne İş Yapar?

Binaların su ihtiyacının karşılanması sıhhi tesisatın işidir. Sadece temel olarak su ihtiyacı karşılanmaz. Bununla birlikte estetik, kullanışlılık, arıza durumunda hızlı ve etkin müdahale edebilme, diğer tesisatlarla birlikte uyumu gibi hususları da göz önünde bulundurur.

Su basıncının ayarlanarak, binanın bütün bölümlerine ulaşması, kullanılan suyun paralel bir biçimde bina dışına atılması sıhhi tesisatın işidir.

Sıhhi Tesisat Neleri Kapsar?

Sıhhi tesisat, genel olarak;

*Yapı için gerekli olan suyun temini,

*Depolanması,

*Isıtılması,

*Yumuşatılması,

*Basınçlandırılması ve dağıtımı,

*Pis suyun atılması,

*Atık suyun arıtılması,

*Yağmur suyu tahliyesi

*Yangın söndürme uygulamalarını kapsıyor.

Sıhhi Tesisat Çeşitleri

1-Suyun basınçlandırılması,

2-Sıcak/soğuk/pis su tesisatları,

3-Hamam ve jakuzi tesisatları,

4-Bahçe sulama tesisatı,

5-Suyun arıtılması,

6-Suyun depolanması, sıhhi tesisat çeşitleri arasındadır.

Sıhhi Tesisat Raporu

Sıhhi tesisat projesi hazırlanırken, sıhhi tesisat raporu da hazırlanıp sunulmalıdır. Raporun nasıl hazırlanacağı ve sıhhi tesisat hazırlama esasları MMO’nun yayınladığı proje hazırlama ve denetleme esaslarında belirtiliyor. Buna göre rapor hazırlarken şu hususları göz önünde bulundurmalısınız.

1-Raporun ilk sayfasında, yapının pafta, ada, parseli, sıhhi tesisatın içeriğini açıklayıcı bilgilere yer verin.  

2-Sıhhi tesisat cihazlarının yerleştirilmesiyle ilgili detayları gösterin.

3-Yağmur suyu hesabı yapın, gerekli bağlantı detaylarını gösterin.

4- Pis su hatlarında kullanılan rögar, pis su çukuru, fosseptik vb. elemanların detaylarını belirtin. Pis su pompası seçimini yapın.

5- Varsa hidrofor ve su deposu hesabı yapın, gerekli detayları açıklayın.

6- Sıcak su boyler ile sağlanıyorsa boyler hesabı yapın. Gerekli detayları açıklayın.

Sıhhi tesisat, binalar için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Susuz bir yaşam olamayacağı için su tesisatı temel bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın çok hassas ve profesyonel bir şekilde projelendirilip, döşemesinin yapılması önemlidir. İleride tesisat problemleri yaşamak istemiyorsanız güçlü referanslara ve uzman ekibe sahip su tesisat izmir firması yardımı almalısınız.

Bu makalenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak, çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları, düşünce ve önerilerinizi bize yorum olarak iletebilirsiniz.

Add a Comment

Your email address will not be published.