Merkezi Isıtma İzmir

Merkezi Isıtma İzmir

Merkezi ısıtma, binaların ısıtılmasında kullanılan en yaygın sistemlerden biridir. Merkezden yayılan ısı ile bağımsız bütün bölümler eşit olarak ısınabiliyor. Bu eşit ısınmanın sağlanabilmesi için de sistemin merkezi ısıtma  yönetmeliği doğrultusunda yapılması gerekiyor. Binanıza merkezi ısıtma sistemi kurdurmak, merkezi sisteminizi daha verimli hale getirmek istiyorsanız izmir merkezi ısıtma firmasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Merkezi Isıtma Nedir?

Bir kaynaktan alınan ısı enerjisinin binanın her bölümüne eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayan sisteme merkezi ısıtma denir. Bina içerisindeki bağımsız bölümler bu yöntemle ısınıyorlar. Bağımsız bölümlere borular ve radyatörler döşeniyor. Merkezden sıcak ve buhar, bu borular yardımıyla ısıtılması hedeflenen alanlara gönderiliyor.

Merkezi ısıtma, şehirleşmenin yüksek olduğu alanlarda tercih ediliyor. 2012 yılında düzenlenen 26847 merkezi ısıtma yönetmeliğiyle binalarda düzenlemeye gidildi. Bu yönetmeliğe uygun yapılan merkezi ısıtma sistemli binalarda önemli oranda enerji verimliliği sağlanıyor.

Merkezi Isıtma Ne Demek?

Merkezi ısıtma, bağımsız bölümleri bulunan apartman, site, otel, hastane gibi binaların tek kaynaktan ısıtılması demektir. Tek merkezden elde edilen ısı, borular vasıtasıyla bağımsız bölümlere gönderilerek, ısınmaları sağlanıyor.

Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

Merkezi ısıtmayı sağlayan düzenek, malzeme ve ekipmanlar merkezi ısıtma sistemini oluşturuyor. Borular, merkezi kazan, valflar, vanalar, radyatörlerler sistemin parçalarıdır. Merkezi ısıtma sistemi mekanik tesisat mühendisliğinin alanına giriyor. Diğer mekanik tesisatlarla birlikte merkezi ısıtma tesisatı bir bütünlük içinde planlanıyor.

Merkezi Isıtma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Kazan dairesi olarak adlandırılan tek merkezde, doğalgaz, petrol, kömür gibi yakıtlarla sıcak su elde edilir. Bu sıcak su-buhar, borular yardımıyla ısınması hedeflenen bağımsız bölümlere gönderilir. Bağımsız bölümde bulunan radyatör/alttan ısıtma sistemine sıcak gelerek, ısınmayı sağlar.

Merkezden gelen sıcak su daima devridaim halindedir. Bu nedenle yeni bir su kaynağı gerekmiyor. Isınan su sürekli dolaşarak, bağımsız bölümlerin ısınmasını sağlıyor.

Merkezi Isıtma Ne İşe Yarar?

Merkezi ısıtma, çok sayıda bağımız bölümü bulunan, geniş alana yayılan binalarda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için tercih ediliyor. Buna rağmen merkezi ısıtma sistemleri avantaj ve dezavantajları bulunuyor.

Merkezi ısıtma, fazla sayıda bağımsız bölümü bulunan binalarda enerji tasarrufu sağlanmasını sağlıyor. Ömrü, bireysel ısıtmaya göre daha uzundur. Kaloriferli sisteme göre sürekli ve sınırsız sıcak su imkânı bulunuyor. Enerji verimliliği ve sıcak su sağlamasının yanı sıra düşük maliyet avantajı da sunuyor.

Merkezi ısıtma sistemi yönetmeliğe uygun yapılmadığı takdirde, bağımsız bölümler eşit olarak ısınmıyor. Merkezi sistemdeki sorun, bütün daireleri etkiliyor. Merkezden uzaklaştıkça ısınma faktörü azalıyor. Bu durum da merkezi ısıtma yorum olumsuz olarak yansıyor.

Merkezi Isıtma Nasıl Olur?

Merkezi sistem merkezi kazan/ısıtıcı, boru tesisatı ve radyatörler olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Kazan/ısıtıcıda yakıt olarak doğalgaz, petrol, kömür kullanılıyor. Merkezi kazanda su ısıtılıyor. Isıtılan su, borular vasıtasıyla radyatörlere aktarılıyor. Radyatör de ısıyı konveksiyon yöntemiyle ortama yayıyor.

Sıcak su radyatörlerde devridaim yaparak tekrar merkezi kazana dönüyorlar. Böylece sistemde sürekli sıcak sağlanmış oluyor.

Merkezi Isıtma Nasıl Açılır?

Merkezi ısıtma sisteminin en düşük 15 derecede aktif hale gelmesi merkezi ısıtma kanunu gereği zorunludur. Otomasyona bağlı sistem hava sıcaklığı 15 derecenin altına düştüğünde devreye giriyor. Sistem, sorumlu kişinin bilgisayarına uyarı gönderiyor. Böylece yönetici de sistemi devreyi sokuyor.

Merkezi sistem kapalı devre çalışıyor. Dört mevsim sıcak suyu hazır halde tutuyor. Sıcak su ile ısınma sistemi kullanımı farklıdır. Isınma sistemini aktif hale getirmek için, ısınma boru düzeneğinde bulunan mavi ve kırmızı A ve B kelebek vanalarını açmanız gerekiyor.

Merkezi Isıtma Nasıl Kullanılır?

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, bütün bölümlerin eşit derece ısınması için öncelikli olarak merkezi ısıtma sistemleri yönetmeliğine uygun yapılması zorunludur. Bunun haricinde merkezi payölçer ve merkezi ısıtma kalorimetre sayaçlarının takılması gerekiyor. Böylece her daire yaktığı enerji kadar ödeme yapabiliyor.

Enerji tasarrufu ve verimi sağlamak için her daire radyatörlerine akıllı vana takmaları gerekiyor. Vanayı 2 dereceye getirdiklerinde, her daire aynı ölçüde ısınmış oluyor.

Merkezi Isıtma Nasıl Hesaplanır?

26847 sayılı merkezi ısıtma yönetmeliği 2020 sekizinci maddesinde hesaplamanın nasıl yapılacağı açıklanıyor. Buna göre merkezi ısıtma yakıt paylaşımı şöyledir; Toplam yakıt tüketiminin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılıyor. %30’u da ortak alanlar, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderleri olarak paylaştırılıyor.

 Her daire için merkezi ısıtma sistemi aylık fatura hesaplaması için toplam tüketim ve binanın toplam alanı temel alınıyor. Kömür, elektrikli merkezi ısıtma sistemleri ve merkezi doğalgaz ısıtma sistemleri

farklı olduğu için fatura hesaplaması, her birim için ayrı yapılıyor. Doğalgaz yaygın, ucuz ve temiz olduğu için binalar merkezi ısıtma doğalgaz kazanları tercih ediyorlar. Örnek bir doğalgaz aylık tüketim hesaplamasını şöyle gösterebiliriz;

8 daireli bir binanın aylık toplam tüketimi tüketim 10.284,00 kwh olsun. Binanın toplam alanı da 590 metrekaredir. Aylık fatura da 689,2 TL’dir. Payölçer sayesinde her dairenin ne kadar tüketim yaptığı bellidir. Hesaplamaya her dairenin alanını da ekliyorsunuz. Bir numaralı dairenin alanı 70 m2, tüketimi de 1263,7 kwh olsun.

P1 (%70)= 689,2×0,70×1263,7 /8204,9 = 74,30 TL (8204,9 bütün dairelerin toplam tüketimi)

P2 (%30)= 0,3 x 689,2×70-85/590 = 25 TL (85 diğer dairelerin alanı)

P1 + P2 = 98,84 TL bir numaralı dairenin aylık ödemesi gereken tutar ortaya çıkıyor.

Merkezi Isıtma Sistemi Havası Nasıl Alınır?

Tesisatın verimli çalışması adınaperiyodik olarak merkezi ısıtma sistemi bakımı yapılıyor. Herhangi bir nedene bağlı olarak tesisat arızaları da olabiliyor. Bakım ve tamirat sonrası sistem içine hava girebiliyor. Verimli ısınma ve enerji tasarrufu için bu havanın çıkarılmasını sağlamalısınız.

Bu işlemi iki şekilde yapıyorsunuz. Elinizde varsa radyatör anahtarı, yoksa bir tornavida kullanıyorsunuz. Radyatörün yan tarafındaki üstteki vananın vidasını gevşetiyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce altına havlu tutmayı unutmayın. Su gelene kadar bekleyin. Su gelince vanayı kapatın. Bu işlemi bütün radyatörler için uygulayın.

İkinci işlemi ana dağıtım ağında yapıyorsunuz. Genellikle mavi borular soğuk, kırmızı borular sıcak suyu temsil ediyor. Mümkünse merkezi ısıtma sistemi şeması elinizde bulundurun. Bu şemada merkezi sistem ısıtma dağıtım şekilleri gösteriliyor. Bu şemaya bakarak ilgili vanaları gevşetip, su akışını sağlayın.

Merkezi Isıtma Zorunluluğu

Toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ilk olarak merkezi sistem ısıtma mecburimi sorusunu soruyorlar. Bütün binalarda merkezi ısıtma zorunluluğu bulunmuyor. Binalarda merkezi ısıtma yönetmeliği 2000 m2 üzerindeki yapılarda merkezi ısıtma şartı aranıyor. Buna göre merkezi ısıtma 2000m2 üzerinde olan otel, hastane yurt gibi konaklama harici bütün binalarda zorunludur.

Merkezi Isıtma Pay Ölçer Nedir?

Pay Ölçer, tüketilen ısı enerjisini paylaştırmaya yarayan cihazdır. Merkezi ısıtma sistemli binalarda radyatör üzerine montajı yapılır. Bu cihaz, çok kolonlu, borulu/dikey ısıtma sistemleri kullanımı için tasarlanmıştır. Radyatör üzerinden ölçüm yaparak, dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimi hesaplanmasını yapıyor. Aynı zamanda tüm apartmanda gider paylaşımı yapılmasını sağlıyor.

2010 yılında yayınlanan merkezi ısıtma yönetmeliği resmi gazete 27075 sayısında 2000 m2’yi geçen bütün binalarda merkezi ısıtma zorunluluğu getirmiştir. Bunun amacı enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamaktır. Yönetmeliğe uygun şekilde merkezi ısıtma izmir firmasına yaptırdığınızda merkezi ısıtma faydaları bir hayli fazladır.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız, paylaş butonunu tıklayarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi iletebilirsiniz.