Yangın Tesisatı İzmir

Yangın Tesisatı İzmir

Yangının ne zaman, nerede ve hangi şartlar altında oluşacağını kestirmek mümkün değildir. Yangından doğabilecek can kaybı ve zararları önlemenin veya azaltmanın belirli yolları vardır. En başta yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri alma geliyor. Bu tedbirlerden biri de yangın söndürme tesisatı kurulmasıdır. Bu yazımızda sizler için yangın tesisatı hakkında bilgi derledik.

Yangın Tesisatı

Yangına alınacak ilk güvenlik önlemi binaya yangın tesisatı döşenmesidir. Öncelikli olarak bina içerisine yangın tesisatı boruları döşeniyor. Yangın tesisatı ile küçük yangınları hızlı şekilde söndürebiliyorsunuz. Büyük yangınlarda da itfaiyeye destek olabiliyorsunuz.

Yangın tesisatı, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bazı durumlarda tek başına yeterli olamıyor. Bunun nedeni, tesisatın istenilen ölçüde olmamasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmak istiyorsanız,

Yangın tesisatı teknik şartnamesi ölçüsünde yaptırmalısınız. Tesisatın pratik kullanılabilirliği, yangın anında yeterli ve basın ve su debisinin olmasına dikkat etmelisiniz.

Yangın Tesisatı Malzemeleri

Yangın tesisatı, binanın özelliğine ve kullanım ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor. Kuru ve sulu sisteme göre yangın tesisatı malzeme listesi değişiyor.Yangın tesisatı çeşidi değişse de, bütün sistemlerde su tesisatının haricinde ayrı bir yangın tesisatı borusu döşenmelidir. Döşenecek borular galvanizli veya siyah çelik boru olmalıdır. Genel olarak yangın tesisatı elemanları şöyle sıralayabiliriz;

1-Yangın dolabı

2-Kauçuk/bez hortum

3-Yangın tüpü

4-Yerüstü/altı hidrandı

5-Yangın vanası

6-İtfaiye su alma ağzı

7-Akış anahtarı

8-Yükselen/yükselmeyen milli vana

9-Konut/sanayi tipi sprinkler

Yangın Tesisatı Kaç Barda Test Edilir?

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve yangın tesisatı yönetmeliği mmo şartlarına göre yangın tesisatının kurulumundan sonra test edilmesi gerekiyor. Bütün borular 13.8 barda ya da sistem basıncının 10.4 bar geçmesi durumunda, bu basıncın 3.5 bar üzerinde hidrostatik olarak test edilmesi gerekiyor. Bu test en az 2 saat sürmeli ve basınç kaybının olmadığından emin olmalısınız.

Yağmurlama sisteminde kullanılan sprinklerin minimum çalışma basıncı 0,35 bar, maksimum çalışma basıncı 12 bardır.

Yangın Tesisatı Nedir?

Su tesisatı dışında, binalara özel olarak düzenlenen söndürme sistemlerine yangın tesisatı denir. Yangın tesisatının kuruluş amacı, olası yangına ilk müdahaleyi en hızlı şekilde yapmaktır. Küçük yangınları söndürmek, büyük yangınlarda da itfaiyeye yardımcı olmaktır.

Teknolojiyle birlikte kompleks yapıların çoğalması, yangın güvenlik sistemlerini de zorunlu hale getirmiştir. 2007’de çıkarılan yönetmelikle, yeni inşa edilen binaların yangına karşı mukavemetli olmaları şart koşuluyor. Bununla birlikte alınacak önlemler ve yapılması gereken uygulamalar belirli kurallara bağlanmış.

Binaların yangından korunması ile Makine Mühendisleri Odası yönetmelikleri yangın tesisatı uygulama kuralları sistemin nasıl kurulacağını açıkça belirtiyor. Binanın özelliği ve ihtiyacına göre kuru veya sulu söndürme sistemleri bu yönetmelikler doğrultusunda kuruluyor.

Yangın Tesisatı Nasıl Yapılır?

Yangın tesisatının en önemli kısmı boruların yerleştirilmesidir. Çünkü, olası yangın sırasında kuru veya sulu olarak bu borular devreye girecektir. Bu nedenle, binanın fiziksel özelliğine göre proje çizilmesi gerekiyor. Bu konuda yangın tesisatı projesi örnekleri bulunuyor. Bunları inceleyerek de binanıza en uygun tesisatı döşetebilirsiniz.

Yangın Tesisatı Firmaları

Binalara yangın tesisatı yetki belgesine sahip yangın tesisatı yapan firmalar tarafından kuruluyor. Bu firmalar, Makine Mühendisleri Odası’ndan yangın tesisatı mühendis yetki belgesi alarak, işlerini yürütüyorlar.

Binanızın tehlike sınıfına göre yetki belgeli mühendis yangın tesisatı tasarımı yapıyor.Binanın fiziki durumu ve kullanım amacına göre kuru/sulu sistem belirliyor. Bu doğrultuda yangın tesisatı çizimi yaparak, projeyi ortaya çıkarıyor. Proje doğrultusunda yangın tesisatı ekipmanları alınıyor.

Yangın Tesisatı İzmir

İzmir ve çevresinde yaşıyorsanız, binanızın yangın söndürme sistemlerini yangın tesisatı izmir firmalarına yaptırabilirsiniz. Sektörde yeterli deneyime ve yetki belgesine sahip izmir yangın tesisatı firmaları bulunuyor. İletişime geçtiğinizde, binanıza gelerek fizibilite araştırması yapıyorlar.

Projeyi kaliteli ve güvenli şekilde uygulayan yangın tesisatı firmaları izmir ekibi aynı zamanda yangın tesisatı periyodik kontrol hizmetini de yürütüyorlar. Bu sayede olası yangın durumlarda herhangi bir sistem hatası yaşamamış oluyorsunuz.

Yangın Alarm Tesisatı Nasıl Yapılır?

Olası yangına karşı erken müdahaleyi sağlamak adına yangın alarm tesisatı kurulması zorunludur. Yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli dedektörler, kontrol ana paneli, sesli/görsel uyarı sistemleri yangın alarm tesisatının sistemini oluşturuyor.

Bu yangın alarm sisteminin düzgün çalışabilmesi için kullanım kılavuzundaki kurallar uygun montajını yapmanız gerekiyor;

*Bağlantıları yaparken kablo uçlarını 5mm den fazla sıyırmayın.

*Montajı yaparken, kablo renkleriyle terminal renklerinin birbiriyle uyuşmasına dikkat edin.

*Bağlantı şemasında gösterilenden başka kablo bağlamayın.

*Tesisatta kullanılan boruların çapı en az 14mm olmalıdır.

*Şifre girerek alarmı durdurmak için keypadleri kapıya yakın yerlere monte edin.

*Boru tesisatını döşerken iç tesisat yönetmeliği ve Bayındırlık bakanlığı teknik şartnamelerinde belirtilen kurallara uyun.

* Boru tesisatından sonra ana kontrol panelini açarak, akü montajını, yangın tesisatı elektrik şeması üzerinden kablolama işlemlerini yapın.

* Manyetik kapı detektörlerini, PIR dedektör soketlerini duvara/köşelere monte edin.

Yangın Tesisatı Nasıl Döşenir?

Yangın tesisatı binanın fiziki özelliğine ve kullanım amacına bağlı olarak döşeniyor. Yangından korunma yönetmeliğine göre, binanın ölçümü ve kullanılacak boru tespiti yapılıyor. Mühendis, yangın tesisatı autocad programında yangın tesisatı dwg projesini çiziyor. Proje çizildikten sonra yangın tesisatı uygunluk raporu alınıyor.

Onayı alınan projeye göre, borular, hortumlar, sprinkler ve yangın tesisatı vanaları alınıyor. Öncelikli olarak boruların montajı yapılıyor. Boruların mümkün olduğu kadar kısa ve düz olmasına dikkat etmelisiniz. Boruların döşenmesinden sonra, en kolay şekilde ulaşılabilir ve kullanılabilir vanaları yerleştirmelisiniz.

Sulu/kuru sistemde hortum bağlamak için hidrantı uygun bir yere monte etmelisiniz. Kuru toz ve su ile ilk müdahaleyi yapacaksanız yangın dolabı tesisatı kolay ulaşılabilecek, fazla yüksek olmayan bir köşeye yerleştirin.

Yangın Tesisatı Elemanları

Kuru ve sulu yangın tesisatı sistemlerinde elemanlar farklılık gösterebilir. Buna rağmen genel olarak su borusu, hortum ve başlıkları, yangın söndürme tüpleri, hidrantlar, sprintler, yangın söndürme dolabı, ana kumanda panosu bulunuyor.

Yangın Tesisatı Kontrolü

Yangın tesisatı; İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliklere tabidir. Bu yönetmeliklere göre yangın tesisatı kontrolü senede 1 defa yapılıyor. Bu kontrol; TS 9811, TS En 671-3, TS En 12416-1+A2, TS En 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılıyor.

Periyodik kontrolde, ilgili tesisatın ve yardımcı ekipmanların olası yangın durumunda yangınla mücadele görevini tam olarak yerine getirip getirmeyeceği kontrol ediliyor. Kontrol sonunda yangın tesisatı kontrol formu hazırlanıyor. Bu formda eksiklikler, aksaklıklar gösterilerek, bir an önce düzeltilmesi belirtiliyor.

Yangın Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Yangın tesisatı projesi çizilirken makine mühendisliği ilkelerine, mevzuat ve yönetmeliklere uyulması gerekiyor. Proje hazırlamadan önce kat planı, klon şemaları, boru izometriği hazırlanıp, bilgisayara yüklenmelidir. Projeyi autocad bilgisayar programında hazırlıyorsunuz.

Projeye başlamadan önce gereksiz yazı, ölçü, çizimleri temizleyin. Mimari proje sade olarak karşınızda olsun. Mekanik odaları, şaftları, itfaiye bağlantı ağızlarını belirleyin. Daha sonra yangın tesisatı sprink hesabı yapıyorsunuz. Sprinkleri tehlike sınıfına göre yerleştiriyorsunuz.

Borulamayı bitirdikten sonra yangın dolabı yerini belirliyorsunuz. Tüm hatların girişlerini mekanik odaya (yangın pompa odası) getirip, bağlıyorsunuz.   

Yangın Tesisatı Sembolleri

Yangın tesisat projesi hazırlarken yangın tesisatı sembolleri dwg yönetmeliğe uygun olmalıdır. Yönetmelikte ve Makine Mühendisleri Odası listesinde semboller açıkça belirtilmiştir.

Otopark Yangın Tesisatı

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 96. maddesinde; Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda yangın tesisatı

otomatik sprink sistemi kurulması mecburidir.

Yangın tesisatıyla birlikte duman dedektörü de konulması zorunludur. Açık alanlarda itfaiye yangın ağzı, hidrant ve kuru toz yangın söndürme sistemleri kurabilirsiniz. .

Yangın Tesisatı Nasıl Çizilir?

Yangın tesisatı, yetki belgeli mühendis tarafından bina/kat planı, kolon şemaları, sprink izometreleri hazırlanarak çiziliyor. Bu verilerin hepsi bilgisayara yüklenerek autocad programında proje hazırlanıyor.

Yangın Tesisatı Nasıl Olmalı?

Yangın tesisatı, yangın yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre projelendirilmelidir. Mutlaka yangın dolabı bulundurulmalı ve kolay ulaşılabilecek konumda olmalıdır. Sulu sistemlerde itfaiye su alma ağızları yapılmalıdır.

Yangın Tesisatı Neden Önemlidir?

Yangının can ve mal kaybına yol açabileceği bilinen bir durumdur. Gerekli önlem ve tedbirler alınmadan, küçücük bir kıvılcım çok büyük tahribatlara yol açabilir. Bunu önlemek ve en aza indirgemek adına yangın tesisatı döşeniyor.

Yangın Tesisatı Çeşitleri

Yangın tesisatı kuru ve ıslak olmak üzere iki çeşide ayrılıyor.

Kuru yangın tesisatı; Normal zamanlarda tesisatın içinde su yoktur. Yangın esnasında tesisata su veriliyor. Kuru sistem valfından tesisat uç noktasına kadar olan boru kısmı basınçlı hava veya azot gazıyla doludur. Bu sistem binayı su boşalmasından veya sızıntısından koruyor. Daha ziyade donma tehlikesi olan ve ısıtılmayan binalarda tercih ediliyor.

Islak yangın tesisatı; Boru tesisatında basınçlı su vardır. Bu sistem donma tehlikesi olmayan yerlerde, yüksek yapılarda ve iç hacmi 4000 m²’yi geçen mahallerde tercih ediliyor.

Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi Ne İşe Yarar?

Yangın tesisatı projesi, son derece hassas ve önem isteyen bir uygulamadır. Bu nedenle gerekli donanıma sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle özel eğitim ve sınav sonucu alınan mühendis yetki belgesi çok önemlidir. Yangın tesisatı yaptırırken, mühendis yetki belgesinin olup olmadığını sorgulamayı unutmayın.

Yangın tesisatı hem can hem de mal güvenliği açısından önemli bir uygulamadır. Kanunen de zorunlu olan bu uygulamayı ciddiye alıp, yetkili ve deneyimli bir firmaya yaptırmalısınız. Binanızın fiziki ve kullanım şartlarına bağlı olarak yangın tesisatı işçilik fiyatları değişiyor. Bu nedenle telefonla veya birebir görüşme sağlayarak sizin için en uygun yangın tesisatı fiyat listesi alabilirsiniz.

Yangın tesisatı hakkında verilen bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, sayfanın sonunda paylaş butonuna basarak, paylaşabilirsiniz. Konu hakkında düşünce ve önerilerinizi bizimle de paylaşabilirsiniz.

Add a Comment

Your email address will not be published.