Havalandırma Tesisatı İzmir

Havalandırma Tesisatı İzmir

Konut, işletme ve sanayi tesisleri gibi yaşam alanlarında kirli havanın atılması çok önemlidir. Pencere açmanın yeterli olmadığı durumlarda, ortamda temiz havayı sağlamak, kirli havayı tahliye etmek için havalandırma sistemi kurulması gerekiyor. Bu havalandırma sisteminin de havalandırma tesisatı yönetmelik şartlarına göre yapılması gerekiyor. Yaşam alanınızı daha sağlıklı hale getirmek istiyorsanız  izmir havalandırma tesisatı ile irtibata geçebilirsiniz.

Havalandırma Tesisatı

Ortak kullanım alanlarında, kapalı kalan mekanlarda havalandırma en önemli unsurlardandır. Havalandırmadan amaç, kötü koku ve kirli havanın dışarı atılmasıdır. Bu uygulama yapılmadığı takdirde bu gibi alanlarda hem yaşamak zorlaşır hem de iş verimi düşer.

Her ortamın havalandırma düzeneği farklıdır. Binanın fiziki yapısına, yaşam alanının özelliğine bağlı olarak

havalandırma ve tesisat projesi hazırlanıyor. Örneğin bir spor salonu ile restaurantın havalandırma ihtiyaçları aynı değildir.

Havalandırma tesisatı, havalandırma tesisatı yapan firmalar tarafından düzenleniyor. İnşaata başlanacak binadan, mevcut sistemin güncellenmesine kadar havalandırma mekanik tesisatı tasarımı yapılıyor. Yeni bir sistem kurdurabileceğiniz gibi, mevcut sisteminizin kontrolünü, geliştirilmesini ve uygunluğunu da yaptırabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken havalandırma tesisatı izmir firmasıyla iletişime geçip,

ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz.

Havalandırma Tesisatı Nedir?

Yaşam ve çalışma alanlarında kötü koku, gaz ve kirli havanın belirli bir sistemle dışarı atılıp, temiz havanın sağlanmasını sağlayan sisteme havalandırma tesisatı denir. Kısaca havalandırma tesisatı kirli havayı dışarı atıp, temiz havanın içeri girmesini sağlıyor. Havalandırma sayesinde iç mekânın hava kalitesi korunmuş oluyor. Temiz hava sirkülasyonu sayesinde sağlıklı bir çalışma ortamına sahip oluyorsunuz.

Havalandırma tesisatı mekânın fiziki yapısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Küçük alanlarda klima ve davlumbazlarla hava sirkülasyonu sağlanıyor. Daha büyük, endüstriyel alanlarda endüstriyel havalandırma tesisatı kuruluyor.

Havalandırma Tesisatı Nasıl Yapılır?

Havalandırma tesisatı yaşam alanlarının fiziki şartlarına bağlı olarak farklı kuruluyor. Büro, ev gibi küçük ölçekli alanlarda lokal ve davlumbaz havalandırma, daha büyük ölçekli alanlarda merkezi havalandırma sistemleri kuruluyor. Havalandırma tesisatı tasarımı yapılırken, fiziki şartlar ve kullanım amacını göz önünde bulundurmalısınız.

Lokal havalandırma; Ofis, yaşam alanı gibi tekli odaları kapsayan sistemdir. Cama veya duvara 220V çalışan aspiratörler monte edilerek, havalandırma sağlanıyor.

Davlumbaz havalandırma; Konutlarda ve imalathanelerde ocakların üzerine davlumbaz havalandırma tesisatı kurulmasıdır. Davlumbaz sayesinde yanık gazların dışarı atılması sağlanıyor.

Merkezi havalandırma; Kalabalık ve büyük ölçekli binalarda havalandırmanın tek merkezde yapılmasıdır. Bu sistem için genellikle hücreli aspiratör, kanal tesisatı kuruluyor. Merkezi havalandırma tesisatı iki şekilde yapılıyor;

Tek hatlı havalandırma kanal tesisatı; Küçük ölçekli havalandırma kanalları için uygulanıyor. Bu alanlar için sadece emiş hava kanalları döşenmesi yeterlidir. Temiz hava sirkülasyonunu sağlamak için yan duvarlara menfezler koyabilirsiniz.

İki hatlı havalandırma kanal tesisatı; Sinema, toplantı, konferans, spor salonları gibi ortak yaşam alanlarında sadece temiz hava sirkülasyonu sağlamak yeterli olmaz. İçeri girecek havanın filtre edilmesi gerekiyor. Bunun için havalandırma tesisatı kanal hesabı yaparak projeyi hazırlamalısınız.

Havalandırma Tesisatı Projesi Nasıl Yapılır?

Her alana aynı havalandırma tesisatı tasarımı yapmak doğru değildir. Bunun için tasarıma ve çizime geçmeden önce havalandırma tesisatı keşif yapılması zorunludur. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte havalandırma tesisatı standartları açıkça belirtilmiştir. Bu yönetmelik ve standartlar doğrultusunda, havalandırma tesisatı çizimi yaptırmalısınız. Sağlıklı bir proje hazırlayabilmeniz için;

1-Binanın yön durumu,

2- Mahal listeleri, döşeme kaplamaları, asma tavan durumları, duvar kaplamaları,

3- İnsan sayıları, çalışma süreleri, vardiya düzenleri,

4- Kısa süreli pik kullanım yerleri (yemekhane, sinema, toplantı odaları) konumları ve özellikleri,

5- Klimatize edilecek mahallerin tespiti ve özellikleri,

6- Yapı Elemanları özellikleri,

7- Kazan/klima dairesi, su deposu yeri, konumu ve özellikleri,

8- Tesisat şaftları ve bacalar gibi unsurları göz önünde bulundurmalısınız.

Bütün verileri elde ettikten sonra havalandırma tesisatı çizim programı olan havalandırma tesisatı dwg ile çizime başlıyorsunuz. Projeyi hazırlarken havalandırma tesisatı malzemeleri belirlemeniz önemlidir. Genel olarak havalandırma tesisat elemanları şunlardır;

*Aspiratör, Vantilatör…

* Galvaniz hava kanalları (emme-basma hattı)

* Hava emme ve basma menfezleri

* Fleks hortumlar

* Hava kanalları taşıyıcı konsollar, flanşlar, köşe parçaları, bantlar

* Taş yünü levhalar.

* Hücreli aspiratör/vantilatör taşıyıcı çelik konstrüksiyon

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Havalandırma tesisatları hem insan sağlığı hem de can güvenliği için oldukça önemli sistemlerdir. Bu nedenle de düzenli olarak havalandırma tesisatı periyodik kontrol yaptırmanız gerekiyor. Periyodik kontroller havalandırma tesisatı periyodik kontrolü yönetmelik gereğince zorunludur ve yılda bir defa yapılır.

Periyodik kontrolde; hava akımını sağlayan borularda hem kurulum kontrol ediliyor hem de detaylı muayeneler yapılıyor. Ayrıca boruların hava akımını sağlıklı bir biçimde geçirip geçirmediği de inceleniyor. Sistemin elektrik tesisatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Kontrol sonucunda elektrik tesisatı uygunlu belgesi yönergesine göre işlem tapılıyor. Genel olarak periyodik kontrolde;

*Duman testi

*Konfor havalandırması

*Hava hızının ölçümü

*Davlumbaz sistemleri ve bu sistemlerin kontrolleri

*Lokal egzoz havalandırmasının kontrolleri yapılıyor.

Havalandırma Tesisatı Kontrol Raporu

Periyodik kontrol sonucunda, eksiklikler, uygunsuzluklar ve tehlikeli durumlar havalandırma tesisatı periyodik kontrol raporu üzerinde gösterilir. Herhangi bir cezai yaptırıma uğramamak, can ve mal güvenliği için havalandırma tesisatınızı alanında uzman ve deneyimli ekibe kontrol ettirmeniz önemlidir.

Havalandırma Tesisatı Örnek Proje

Mekanik tesisat alanında hizmet veren firmalarda örnek havalandırma tesisatı projesi bulunuyor. Firmayla ve yetki belgeli mühendisle iletişime geçebilirsiniz. Örnek projeleri inceleyip, yaşam alanınıza veya tesisinize en uygun havalandırma sistemini ve havalandırma tesisatı fiyatı alabilirsiniz.

Havalandırma Tesisatı Hesabı

Havalandırma tesisatında hava kanalı ve menfez hesabı menfez ebatları, hava debisi, mahaldeki hava hareketi, mahallin sıcaklık dağılımı ve ses seviyesine göre yapılır. Kayıp hesapları yapılırken, ilgili yönetmelikteki şartlar ve formülleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Havalandırma tesisatı kurulacak binada doğalgaz bulunuyorsa, doğalgaz tesisatı havalandırma hesabı buna göre yapılmalıdır.

Sığınak Havalandırma Tesisatı

Sığınaklar, özel durumlar için inşa edilmiş özel korunaklı alanlardır. Bu alanlar için özel havalandırma tesisatı düzenlenmelidir. Ortamda O2 seviyesi> %19, CO2 seviyesi <%2 olmalıdır. Ayrıca radyasyonlu, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların içeriye girişini önlemek için Pi – Pd = Δp = 50 Pa basınç farkı sağlanmalıdır

Normal zamanlarda dışarıdan hava sadece G4 kaba filtreden geçirilerek içeri alınır. Koruma zamanlarında, dışarıdan alınan hava; G4 kaba, nükleer tip hepa, aktif karbon filtre veya kum havuzu gibi filtreleme sisteminden geçirilerek sığınak içerisine verilir.

Havalandırma Tesisatı Projesi

Havalandırma tesisatı projesi, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı, bu oda tarafından verilen yetki belgesine sahip makine mühendisleri tarafından hazırlanıyor. Makine mühendisi havalandırma tesisatı proje hazırlama esasları doğrultusunda en verimli ve yürütülebilir şekilde projeyi hazırlıyor. Havalandırma tesisatı çok hassas ve önemli bir sistem olduğu için alanında uzman ve deneyimli ekibe yaptırmanızda fayda vardır.

Havalandırma Tesisatı Yönetmeliği

İşyeri, bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğinde havalandırma konusu açıklığa kavuşturulmuştur. İlgili yönetmeliğin 5. maddesinin e bendinde havalandırmanın mecburiyeti belirtilmiştir.

Havalandırma Tesisatı Sembolleri

Proje hazırlanırken, havalandırma tesisatıyla ilgili belirli semboller kullanılır. Bunlar mekanik tesisatın teknik sembolleridir. MMO ve ilgili yönetmelikte bu sembolleri bulabilirsiniz. Projeyi incelerken hangi sembolün ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.

Havalandırma Tesisatı Teknik Şartnamesi

Binalar için havalandırma tesisatı kurulmadan taraflar arasında havalandırma tesisatı teknik şartnamesi oluşturuluyor. Bu şartnamede, yüklenicinin yükümlülükleri, proje ve uygulamaları, havalandırma sisteminin özellikleri, kullanılacak havalandırma tesisatı ekipmanları açıkça yazılıdır.

Havalandırma Tesisatı Basınç Kaybı Hesabı

1-Havalandırılacak ortam hava debileri belirlenir. (Mahallin hacmi x saatte hava değişim katsayısı)

2-Hava kanalı tasarımı yapılıp, üzerine menfezler yerleştirilir. Her bir menfezin debisi ve hava hızları belirlenerek, hava kanalı numara verilerek kısımlara ayrılır. 

3- Hava kanalı malzemesine göre pürüzlülük katsayısını belirlenir.

4-Debi: hız x kesit formülü kullanılarak kesit belirlenir. 

5-Reynolds sayısından akış türü belirlenir. (Laminar ya da türbülanslı)

6-Moodys tablosundan akış türüne göre kanal basınç düşümü katsayısı belirlenir. (R:pa/m) 

7-Dirsek, dağıtma ya da birleşme gibi özel elemanların lokal basınç düşümleri kendi sabit formüllerinden belirlenir.

8-Elde edilen veriler bir tabloya işlenir. Toplam debi ve toplam basınç düşümü belirlenir. %10-15 gibi emniyet payı eklenerek fanı belirleyebilirsiniz.

Havalandırma sistemleri yaşam alanları için elzem bir uygulamadır. Hem kanunen hem de insan sağlığı açısından kurulması zorunludur. İzmir veya çevresinde yaşıyorsanız güçlü referanslara sahip ve başarılı projelere imza atmış İzmir mekanik firmasıyla çalışarak, havalandırma sisteminizi sorunsuz kurdurabilirsiniz.

Bu makalenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, paylaş butonunu tıklayarak paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak atabilirsiniz.