Hidrant Tesisat İzmir

Hidrant Tesisat İzmir

Yangınlar hem can hem mal güvenliği açısından en tehlikeli felaketlerden biridir. Gerek insan hatası gerekse elektrik tesisatından kaynaklanan yangınlara en hızlı şekilde müdahale etmek çok önemlidir. Olası zararları önlemek veya minimuma indirmek için gerekli önlem ve tedbirleri almanız en doğrusudur. Yangın önleme/uyarı sistemi mekanik tesisatın bir parçasıdır. Sistemin yangına en hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmesini istiyorsanız İzmir mekanik tesisat firmasıyla irtibata geçmenizde yarar vardır.

Hidrant Ne Demek?

Ana yangın besleme hattından hortum ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak amacıyla ana yangın besleme hattına yapılan bağlantıya hidrant deniliyor. İtfaiyenin yangına müdahale esnasında bağlantı yapması için bırakılan ağızlara da yangın hidrantı deniliyor.

Konut, işletme, fabrika, sanayi tesisi gibi binaların dışına belirli aralıklarla hidrantlar yerleştirilir. Bundaki amaç, itfaiyenin su ihtiyacını karşılayabilmesidir. Yeterli basınca sahip ve uygun konumlandırılmış hidranlarla yangına en doğru şekilde müdahale edilebilir. İtfaiye gelmeden de uygun hortum bağlayıp, kendiniz de hızlı şekilde yangına müdahale edebilirsiniz.

Hidrant tesisatı şehir şebekesine bağlanarak, su ihtiyacı karşılanıyor. Şebeke suyu yetersiz veya basıncı düşükse depo yapılır. Depoyla birlikte yangın pompası yapılarak hidrant beslenir.

Hidrant Ne İşe Yarar?

Hidrant, olası yangını söndürmede en hayati unsur olan suyun kaynağını teşkil ediyor. Şehir şebekesine veya özel bir depoya bağlanan ana yangın besleme hattını oluşturuyor. Hidranta hortum bağlayarak yangını söndürebiliyorsunuz.

Hidrantın ağzındaki yangın hidrant vanası itfaiyenin hortumlarını bağlayabilecekleri ölçüde yapılmak zorundadır. Böylece itfaiyenin müdahale ettiği olaylarda, yedek takviye olarak devreye giriyorlar.

Hidrant Hattı Nedir?

Hidrant sistemi, yangınla mücadele etmenin en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle, binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte hidrant hattı kurulması da zorunlu hale getirilmiştir.

Her türlü 5000 m2 alandan büyük olan yerleşim ve sanayi bölgelerinde hidrant sistemi kurmanız gerekiyor. İmar planı aşamasında mekanik tesisat sistemi döşenirken hidrant hattı projesini de çizdirmeniz önemlidir. Bina dışının belirli bölgelerine alt borular döşüyorsunuz. Bu boruları ana besleme hattına bağlıyorsunuz. Yeryüzü kısmına da dikey vaziyette itfaiye yangı ağzı denilen hidrantları monte ediyorsunuz.

Hidrant Nerede Kullanılır?

İmar planlama alanı 5000 metrekareden büyük olan yerleşim alanlarında yangın hidrant tesisatı kurulması zorunludur. Hidrantları binaların dışına, tehlike bölgesi durumuna bağlı olarak belirli mesafelerde konuşlandırıyorsunuz. Hidrantların kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz;

*Büyük fabrikalar

*Yangın riski yüksek alanlar

*Akaryakıt depolama ve üretim alanları

*Alışveriş merkezleri

*Site, havaalanı, otel, hastane

Hidrant Sistemi Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. Maddesinde hidrant sistemi açıklığa kavuşturulmuştur. İlk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edilebilmesi binanın tüm çevresini kapsayacak hidrant sisteminin yerleştirilmesi açıklanıyor.

Maddenin ilgili bentlerinde hidrant sisteminin nasıl, hangi ölçülerde yapılması belirtiliyor. Su debisi ve basıncının nasıl olması gerektiği açıklanıyor. Ayrıca taraflar arasında yangın hidrant şartnamesi düzenleniyor. Bu şartnameye göre işin nasıl yapılacağı, hangi malzemelerin ne kalitede kullanılacağı, yükümlülükler belirtiliyor.

Hidrant Sistemi Zorunluluğu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. maddesinin 7. bendine göre; “İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması zorunludur.”

Hidrantlar, yangına dışardan en hızlı ve etkili müdahale unsurları olduğu için imar planı aşamasında yaptırmanız en doğrusudur. Kullanım alanı, 5000 metrekarenin altında olsa bile, doğalgaz, petrol, yanıcı gaz, çabuk alev alacak ürün işlevleri gibi alanlarda hidrant sistemi kurdurmanız yararınızadır.

İzmir veya çevresinde yaşıyorsanız, izmir hidrant tesisatı firmasıyla görüşüp, ücretsiz keşif yaptırabilirsiniz.

Hidrant Tesisatı Nasıl Yapılır?

Hidrant tesisatı yapılmadan önce, tasarım ve çizim aşamaları bulunuyor. Öncelikli olarak;

1-Binanın fiziki yapısı, kullanım alanları,

2-Suyun debisi ve basıncı,

3-Binanın tehlike bölgesi,

4-İtfaiye teşkilatıyla görüşülmesi

5-Ring sisteminin kurulup, kurulmayacağı

6-Döşenecek boru çaplarının belirlenmesi gerekiyor.

Bütün veriler toplandıktan sonra, hidrant çizimi yapılıyor. Proje onayı alındıktan sonra, yer altından borular döşeniyor. Belirli noktalarda yüzeye dik olarak hidrant borusu çıkarılıyor. Bu borunun ağzını kapatan hidrant vanası bulunuyor.

Hidrant sisteminde yenilenme ve bakım işlemlerinin kolay yapılabilmesi için uygun noktalarda hat kesme vanaları koymayı unutmayınız.

Yangın Hidrantı Ne İşe Yarar?

Bazı yangın durumlarında ilk müdahaleler yeterli olmuyor. Yangına bina dışından da müdahale edilmesi gerekebiliyor. Böyle durumlarda acil su ihtiyacının karşılanması önem arz ediyor. Bunun için binanın dışında belirli noktalara yangın hidrantı döşeniyor.

Yangın hidrantı, yangının bina dışından söndürülmesinde ana kaynak olduğu gibi, itfaiyenin de su ihtiyacını karşılıyor. Böylece yangının yayılmasının önlenmesinde yardımcı olmuş oluyor.

Hidrant Çeşitleri

Hidrant sisteminin iki çeşidi bulunuyor. Bunlar; yer altı ve yer üstü hidrant çeşitleridir. Her iki çeşit de TS 2821 standartlarına göre dizayn ediliyorlar. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrant sistemi olması gerekiyor. Yerüstü hidrant sistemi de kuru ve ıslak olmak üzere kendi içinde iki türe ayrılıyor.

Islak yerüstü hidrant sistemi;

*Hidrant gövdesinde ve vana mekanizmasında her zaman su bulunuyor.

*Donma riski olmayan yerlerde kullanım için idealdir.

*Her iki tarafındaki 2×2½” veya 2X2” bağımsız vanalarla birbirinden ayrı olarak çalıştırılabilir.

*Dn80, Dn100, Dn150 ölçülerinde üretiliyor. Dn80 Modellerinde 2×2″, Dn100, Dn150 modellerde 2×2½” vana ve kör tapası bulunuyor.

Kuru yerüstü hidrant sistemi;

*Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasını sağlar. Su alma ağzı zemin üzerindedir.

* Hidrant, anahtar yardımıyla açılıyor. Saat ibresi yönünde kapatılıyor, ters yönde açılıyor.

*Gövde üzerinde bulunan sibop hidrant kapalıyken, hidrant içindeki suyu boşaltarak donmayı engelliyor.

Hidrant dwg

Hidrant sistemi yönetmelik ve hidrant teknik şartnamesi doğrultusunda projelendirilmelidir. Bütün veriler toplandıktan sonra hidrant projesi dwg programıyla hazırlanıyor.Autocad programına bütün verileri girdikten sonra hidrant autocad çizimi yapabilirsiniz.

Alanında uzman ve deneyimli mühendis örnek hidrant projesi hazırlıyor. Uygulanabilirliği kontrol edildikten sonra hidrant tesisatı yapım aşamasına geçiliyor.

Hidrant Fiyatları

Hidrant çeşitleri farklı olduğu için hidrant fiyatları da farklılık gösteriyor. Hidrant sistemini alanında uzman ve deneyimli firmaya yaptırmak kadar, kullanacağınız malzemenin kalitesi de önemlidir. Paslanma yapmayacak, mevsimsel şartlara ve darbelere mukavemetli olacak, kaliteli ve güvenli hidrant kullanımına öncelik vermelisiniz.

Mekanik sektörün lokomotif firmalarından hidrant tesisatı izmir ile irtibata geçerek en avantajlı hidrant sistemi kurulumundan yararlanabilirsiniz.  

Hidrant Özellikleri

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte hidrant özellikleri açıkça belirtilmiştir.

1-Hidrant sisteminde, hidrant su debisi en az 1900 l/dk. olması şarttır. Hidrant çıkışında 700 kPa hidrant basıncı olmalıdır. .

2- Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50, riskli bölgelerde 100, orta riskli bölgelerde 125, az riskli bölgelerde 150 m olmalıdır.

3-Hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 -15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir.

4-Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi yoksa, kullanılacak en düşük boru çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekiyor.

5- Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekiyor.

6-İtfaiye yangın ağzının, itfaiye hortumlarının rahat bağlanabileceği çapta olmalıdır.

Hidrant Testi Nasıl Yapılır?

Hidrant sisteminde hidrant debisi testi yapılması zorunludur. İlk kurulumdan ve daha sonra en az yılda bir periyodik kontrol yapılmalıdır.

Hidrant testinde; düşük ve yüksek su basınçlı boru hatlarının su verimi testi yapılıyor. Su verimi testi pompalar yardımıyla yapılıyor. Harici şebekeden gerekli su akışını çıkarmak için kaç otomatik pompaya ihtiyaç olduğu belirleniyor. Gövdedeki suyun akışı belirlenerek, tabloya işleniyor.

Hidrant sisteminizin sorunsuz ve verimli çalışması, periyodik kontrollerle sağlanmaktadır. Bu nedenle İzmir hidrant sistemi firmasıyla irtibata geçerek, sisteminizin istenilen özelliklerde olup, olmadığını kontrol ettirebilirsiniz.

Hidrant Üreticileri

Mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. Bunlar arasında hidrant üreticileri de bulunuyor. Hidrant sistemi kurdururken önemli olan hidrant yönetmelik şartlarına ve Türk standartlarına uygun üretiminin yapılmış olmasıdır.

Kullanacağınız sistem uzun yıllar hizmet vereceği için, korozyana ve çevre şartlarına karşı mukavemetli, kaliteli işçiliği bulunan ekipmanlar olmalıdır. Yanılmak veya riske girmek istemiyorsanız güçlü referanslara sahip, kaliteli projelere imza atmış İzmir hidrant tesisatı firmasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Hidrant sistemi, yangına bina dışından müdahale edilmesini sağlayan önemli bir uygulamadır. Belirli ölçüye sahip bütün binalarda bulundurulması zorunludur. Bunun haricinde itfaiye aracının giremeyeceği mahallerde belediyenin hidrant döşemesi de zorunludur. Can ve mal güvenliğinizi düşünüyorsanız, alanında uzman ve deneyimli firmayla çalışarak, tedbirinizi alabilirsiniz.

Bu makalenin yararlı olduğunu düşünüyorsanız, paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi de yorum olarak atabilirsiniz.