İzmir Mekanik Tesisat

İzmir Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat, binalara işlevsellik kazandıran, yaşam standardını artıran unsurlardandır. İnşaat sektöründeki statik, mimari, elektrik ve mekanik tesisat olmak üzere 4 temel proje çeşidinden birisidir. Bu sistem; ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su, yangın söndürme sistemleri işlerini kapsıyor. Bütün bu işlemler mekanik tesisat mühendisliği alanına giriyor. İmar planı kapsamında mekanik tesisat proje işleriniz için izmir mekanik tesisat firmasından mekanik tesisat ücretsiz keşif talebinde bulunabilirsiniz.

Mekanik Tesisat Nedir?

Yapılara işlevsellik kazandıran, yaşam standardını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan iç sistemlere mekanik tesisat deniliyor. Bina içine döşenen ısıtma, soğutma, kirli/pis su, doğalgaz, yangın önleme sistemleri mekanik tesisatı oluşturuyorlar.

Bu sistem makine mühendisliği etkinlik alanına giriyor. Proje hazırlanması, çizimi mekanik tesisat mühendisi tarafından yapılıyor. Mekanik tesisat, binaların olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bina daha imar planı aşamasındayken, mekanik tesisat proje çizimi yapılıyor. Binanın su, atık su, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın önleme sisteminin nasıl olacağı belirtiliyor. Bu sistemlere ait cihaz türleri ve güçleriyle binanın temiz su ve kanalizasyon hatlarının nerelerden geçeceği ve boru çapları gösteriliyor.

Mekanik Tesisat Nasıl Yapılır?

Mekanik tesisat, mimari projeye uygun olarak yapılır. Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi, yangın tesisatı gibi sistemler yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre projelendiriliyor. Bütün bu projeler mekanik tesisat izmir firması tarafındananahtar teslimi yapılıyor. Firmanın bünyesinde bulunan mekanik tesisat yetki belgesi sahibi makine mühendisi mekanik tesisat çizimleri yapıyor.

Binanız için mekanik tesisat sistemleri tasarlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulunduruluyor.

1-Konforlu şartlar

2-Fonksiyonellik

3-Güvenilirlik

4-Sağlamlık ve Uzun Ömür

5-İleri teknolojiye uygunluk

6-İlk yatırım için düşük maliyetler

7-Uygulama kolaylığı

8-Montaj, onarım, bakım kolaylığı

9-Kullanım kolaylığı

10-Genişlemeye elverişlilik

11-Su ve enerji tasarrufu

12-Çevre hassasiyeti

13-Satış sonrası montaj, servis desteğinin etkinliği

14-Markanın, ürünün sürdürülebilirliği

Mekanik Tesisat Neleri Kapsar?

Makine Mühendisleri Odası Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde mekanik tesisat uygulamaları belirlenmiştir. Buna göre mekanik tesisat hizmetleri, yapı ve tesislerin türüne, önemine ve büyüklük derecesine göre;

1-Sıhhi tesisat

2-Isıtma tesisatı

3-Klima tesisatı

4-Havalandırma tesisatı

5-Isı yalıtım tesisatı

6-Foseptik tesisatı

7-Asansör ve yürüyen merdiven tesisatı

8-Kızgın su tesisatı

9-Buhar tesisatı

10-Yangın tesisatı

11-Basınçlı hava tesisatı

12- Soğutma tesisatını kapsıyor.

Her bir sistemi ayrı bir firmaya yaptırmak hem zaman hem de maliyet kaybı olacaktır. Ayrıca her bir sorunda ayrı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. İzmir mekanik tesisat firmasıyla iletişime geçip anahtar teslimi işinizi yaptırabilirsiniz. Firmayla mekanik tesisat şartnamesi oluşturabilirsiniz. Şartnamede işin nasıl, hangi zamanda yapılacağı, kullanılacak mekanik tesisat malzemeleri açıkça belirtiliyor.

Mekanik Tesisatın Önemi

Binalar insan vücutlarına benzetilebilir. Vücuttaki organlar, nasıl hayati önem taşıyorsa, mekanik tesisatta binalar için o kadar hayati önem taşıyorlar. Çünkü, binanın yaşam alanı olabilmesi, insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirli sistemlerin olması zorunludur.

İnsanları sıcaktan, soğuktan, yangından koruyacak sistemler, su ihtiyacının karşılanması elzem sistemlerdir. Temel ihtiyaçlarla birlikte yaşam standardını yükseltecek, konfor sağlayacak şekilde kurulmaları da çok önemlidir.

Teknolojiyle birlikte yeni nesil binalar otomasyona geçti. Bu akıllı binalar için mekanik tesisat otomasyon sistemleri kuruluyor. Yeni düzene uyum sağlayan mekanik tesisat taahhüt firmaları bir adım öne çıkıyorlar. Temel ihtiyacın sağlanmasının yanı sıra konfor, enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı, işlevsel mekanik tesisat işleri yapıyorlar.

Mekanik Tesisat Firmaları

İnşaat ve endüstriyel alanda faaliyet gösteren birçok mekanik tesisat firması bulunuyor. İzmir veya çevresinde yaşıyorsanız mekanik tesisat firmaları izmir ilinde faaliyet gösterenleri inceleyebilirsiniz.

Mekanik tesisat hazırlama, onay, uygulama ve kontrol süreci çok hassas ve önemlidir. En ufak bir hata ve yanılma payı domino etkisi yapacaktır. Bu nedenle mekanik tesisat hesapları alanında uzman, deneyimli ve başarılı projelere imza atmış firma tarafından yapılması en doğrusudur.

Mekanik Tesisat Nasıl Çizilir?

Binanın mekanik tesisat çizimi yetki belgeli makine mühendisi, mekanik tesisat teknikeri ve mekanik tesisat ressamı tarafından yapılıyor. Bütün çizim projelerinde olduğu gibi mekanik tesisat proje çizimi

temiz ve planlı şekilde yapılmalıdır. En küçük bir hata payına yer verilmemelidir.

Her bir tesisat sistemi için ayrı bir proje dosyası oluşturulmalıdır. Proje hazırlarken, hastane mekanik tesisat ile fabrika mekanik tesisat sistemlerinin aynı olamayacağı unutulmamalıdır. Projeyi hazırlarken mimari projeye sadık kalınmalıdır. Her bir ince detay iyi belirlenmelidir.

Örneğin, temiz ve pis su mekanik sıhhi tesisat projesi hazırlanırken binanın özelliklerini detaylı şekilde incelemelisiniz. Proje çizimine üst katlardan başlamalısınız. Böylece en üst kattan aşağıya doğru planlayıp, bodrum/ en alt kattan suyun çıkışını sağlayabilirsiniz.

Mekanik Tesisat Projesi

İnşaat ve yapı sektörüne yeni adım atanlar mekanik tesisat projesi nedir araştırması içine giriyorlar. Bir binanın mimari proje ve elektrik sistemi dışında kalan bütün tesisat sistemleri mekanik tesisatı oluşturuyor. Bu tesisatların da mimari ve diğer tesisatlara uygun şekilde düzenlenip, hazırlanmasına mekanik tesisat projesi deniliyor.

Binada uygulanacak olan ısıtma, soğutma, yangından korunma, sıhhi, doğalgaz gibi tesisatlar için ayrı projeler hazırlanır.

* Isı Yalıtım projesi ve Hesap Raporu

* Isıtma tesisat projesi; Bireysel, merkezi, bölgesel, proses ısıtma tesisatları

* Soğutma tesisatı; Konfor, proses soğutma tesisatları

* Sıhhi tesisat; Kullanma sıcak-soğuk su, pis-atık su, atık su tasfiye, su fltreleme ve tasfiye tesisatları

* Yangından korunma tesisatları; Yangın dolapları, hidrant, sprinkler sistemi

* Havalandırma ve klima tesisatları; Konfor şartları için, endüstriyel egzoz, proses havalandırma ve klima tesisatları mekanik tesisat projelerini oluşturuyorlar.

Mekanik tesisat projesi ön rapor aşamasıyla başlıyor. Bu rapor, yapı ve tesislerde uygulanacak tesisat türlerini belirtiyor. Tesisat sistem seçimlerini açıklıyor. Bu seçimleri teknik, ekonomik ve mali gerekçeleriyle irdeliyor. Gerektiği yerde kroki, şema ve hesaplarla açıklıyor.

Öneri raporu kabul gördüğü takdirde ön proje aşamasına geçiliyor. Bu aşamada boru ve kanalların ölçü, geçiş yerleri, konumları, aygıtların yerleşim yerleri gösteriliyor. Ön projeden sonra uygulama projesi devreye giriyor. Bu aşamada bütün sistemin hesapları, güç kayıpları, kapasiteleri gösteriliyor.  Yerleşme ve kolon şemaları ayrıntılı şekilde açıklanıyor.

Tesisatın yoğun olduğu, projelerde plan, kesit ve görünümleri, tecrit detayları, yalıtım, kanal kesitleri, boru askı, genleşme detayları, kullanılan makina ve cihazların resimlerini içeren detay projesi hazırlanıyor.

Proje hazırlandıktan sonra, işverene teslim ediliyor. İhale düzenlemesi bulunuyorsa, keşfe özel metraj, keşif özeti, birim fiyatlandırması ve özel teknik şartname hazırlanıyor.

Görüldüğü üzere bütün bu işlemler uzmanlık isteyen teknik konulardır. Alanında uzman ve deneyimli ekip tarafından hazırlanması önemlidir.  

Mekanik Tesisat Projesi dwg

Mekanik tesisat projeleri için mekanik tesisat çizim programlarıbulunuyor. Bunlar içinden en yaygın ve kullanışlı olanı mekanik tesisat dwg programıdır. Mekanik tesisat alanında hizmet veren bütün makine mühendisi, tekniker ve ressam bu programı kullanıyorlar.

Her bir tesisat için elde edilen veriler autocad programına yükleniyor. Bütün hesaplamalar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra proje ve mekanik tesisat raporu hazırlanıyor. Bu raporda havalandırma, ısıtma, sıhhi, doğalgaz, otomatik çim sulama tesisatı gibi sistemler detaylı şekilde açıklanıyor. Örnek olarak havalandırma sisteminin nasıl çözüldüğü, teknik ve sayısal veriler detaylı şekilde yer alıyor.

Mekanik Tesisat Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Makina Mühendisleri Odası, Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği mekanik tesisat uygulama konusuna açıklık getirmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesinin a bendinde mekanik tesisat hizmetleri ve evreleri belirtiliyor.

Bu yönetmeliğin dışında mekanik tesisatı oluşturan sistemlerin her biri için ayrı yönetmelikler bulunuyor. Yangını önleme sistemi için “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”; ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri için de “İş Sağlığı ve Can Güvenliği Yönetmeliği” bulunuyor. Isı yalıtımı tesisatı için de “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” bulunuyor.

Mekanik Tesisat Hesaplamaları

Mekanik tesisat projesini hazırlarken mekanik tesisat hesap programı olan Excel’den yararlanabilirsiniz. Excel formatında; her bir tesisat için ayrı bir sayfa açılır. Örneğin ısı yalıtım projesinde arsanın, binanın özellikleri giriliyor. Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri hesaplamaları yapılıyor. Bütün hesaplamalar ve çizelgeler “Binalardaki Isı Yalıtımı Yönetmeliği”’nde verilen değerlere uygun şekilde yapılmalıdır.

Bütün projeler için hesaplama programı bulunuyor. Alanında uzman ve deneyimli mühendis, tekniker ve ressam ekip bütün hesaplamaları en detaylı ve hassas şekilde yapıyorlar. Ön rapor ve mekanik tesisat risk analizi hazırlayarak binanıza en uygun projeyi sunuyorlar.

Mekanik tesisat mühendisliği proje hizmetlerinde, mekanik tesisat proje bedeli hesaplama 2020 fiyatlandırması bulunuyor. Makine Mühendisleri Odasının yayınladığı “Makine Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri” tablosuna göre tesisat hesaplamaları yapılıyor.

Bu tabloya göre binalar sınıflarına ayrılmış. Her bir bina için ayrı bir asgari ücretlendirme tarifesi bulunuyor. Birinci sınıf bina için 275, ikinci sınıf 590, 3A sınıfı için 980, 3B sınıfı için 1210, 4A sınıfı için 1270, 4B sınıfı için 1470 TL/m2 asgari ücret belirlenmiştir. Bu asgari ücretlere mekanik tesisat işçilik fiyatları değildir. İşçilik fiyatlarını mekanik tesisat teknik şartnamesi içinde belirtebilirsiniz.

Binanız için en doğru hesaplamanın yapılmasını istiyorsanız, İzmir mekanik tesisat firmasıyla iletişime geçip, ücretsiz keşiften yararlanabilirsiniz. Hassas ve detaylı bir hesaplama sonucunda ön raporu görebilir, isterseniz mekanik tesisat genel şartnamesi hususlarını belirleyebilirsiniz. Proje hizmetleri, hesaplamalar, ücretlendirmeler hakkında mekanik tesisat danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Mekanik Tesisat Proje Fiyatları 2020

2020 yılının Ocak ayı itibariyle Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinde Alınacak Asgari Ücret Tablosu yayınlandı. Mekanik tesisat projelerinde uygulanacak fiyatlar bu tabloya göre belirleniyor. Bu ücretlendirme 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Her bina sınıflara ayrılmış ve metrekare olarak mekanik tesisat birim fiyatları listelenmiştir. Bu tabloda yapı alanı 250 ile 80 bin metrekare arasında sınırlandırılmış. Örneğin 2. Sınıf 1500 metrekare bir yapının mekanik tesisat ücretleri 14.780 TL’dir. Bu fiyatlara özel şartlar getirilmiştir.

1-Fenni mesuliyet ücretleri, proje ücreti kadar olacaktır.

2-Yöre katsayısı 1 olarak alınmıştır. Bu ücretlere ayrıyeten yöre katsayısı eklenmeyecektir.

3-Tek etapta hazırlanarak İmar Müdürlüklerine onaylattırılan uygulama projelerinin hizmet bedeli ücretin %50’si kadardır.

Mekanik tesisat, binaların can damarlarını oluşturuyor. İnsanlar için elzem olan ısınma, soğutma, yalıtım, doğalgaz, yangından korunma, su tesisatı gibi sistemleri kapsıyor. Bu temel ihtiyaçların kurulmasından ziyade yaşam standardını artırması, konfor oluşturması öncelik haline gelmiştir. Binanızda uzun yıllar güvenli, kaliteli ve kullanım kolaylığa sağlayan mekanik tesisata sahip olabilirsiniz. Bunun için İzmir mekanik tesisat firmasıyla irtibata geçmeniz yeterlidir.

Bu makalenin yararlı olduğunu düşünüyorsanız, paylaş butonuna tıklayarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak gönderebilirsiniz.