Doğalgaz Tesisatı

Bina içi doğalgaz tesisatı servis kutusundan başlayıp, yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere atıldığı baca dahil olmak üzere baca çıkışına kadar üç bölümden oluşur.

  1. Bina bağlantı hattı : Servis kutusundan bina girindeki ana kesme vanasına kadar olan kısımdır.
  2. Kolon hattı : Bina girişindeki ana kesme vanasından sayaç vanalarına kadar olan kısımdır.
  3. Daire içi tesisat : Sayaç vanasından yakıcı cihazlara kadar olan kısımdır.

Gaz dağıtım şirketleri tarafından konut ve ticari tesisatlar için sağlanan servis basıncı 21 mbar ve 300 mbar dır. Endüstriyel tesisler için daha yüksek basınçlarda gaz teslimi yapılabilmektedir.
Doğalgaz tesisatında, özel standartlarda üretilen çelik ve polietilen borular kullanılmaktadır. Toprak altında kullanılan çelik borular pe kaplı olup, katodik koruma ile korozyona karşı, gerekli yerlerde çelik kılıf ile mekanik zorlanmalara ve darbelere karşı korumaya alınmalıdır.
Doğalgaz tesisatı, yerel gaz dağıtım şirketlerinin hazırladığı teknik şartnamelere ve bu şartnamelerde belirtilen standartlara göre yapılmalıdır.
Toprak altında kalan pe kaplı çelik hatlara katodik koruma yapılmalı ve bina girişine izolasyon flanşı (mafsalı) konulmak suretiyle bina içi tesisat ile elektrik iletkenliği kesilmelidir. Bina içindeki doğalgaz tesisatının, yakıcı cihazların ve bacaların topraklaması yapılmalıdır.

Çelik borularda, kaynaklı, flanşlı ve dişli bağlantılarla, polietilen borularda ise elektrofüzyon kaynaklı boru birleştirmeleri uygulanır. Dişli birleştirmelerde ise özel sızdırmazlık malzemeleri kullanılır.

Doğalgaz tesisatında üç tip sayaç kullanılır.

  1. Körüklü sayaçlar : G4 , G6 , G10 , G16 ve G25
  2. Rotary sayaçlar : G40 ve üzeri
  3. Türbin sayaçlar : G40 ve üzeri

Doğalgaz kokusuzdur. Gaz kaçağının farkına varılabilmesi için kokulandırma yapılır. Kokulandırma RMS istasyon çıkışlarında doğalgaza tetrahidroteofen ilave edilerek yapılır.