WordPress database error: [Unknown storage engine 'InnoDB']
SELECT `name`, `value`, `autoload` FROM `srd1335_wfls_settings` WHERE `name` = 'require-2fa.administrator'

WordPress database error: [Unknown storage engine 'InnoDB']
SELECT `name`, `value`, `autoload` FROM `srd1335_wfls_settings` WHERE `name` = 'allow-xml-rpc'

WordPress database error: [Unknown storage engine 'InnoDB']
SELECT `name`, `value`, `autoload` FROM `srd1335_wfls_settings` WHERE `name` = 'enable-woocommerce-integration'

WordPress database error: [Unknown storage engine 'InnoDB']
SELECT `name`, `value`, `autoload` FROM `srd1335_wfls_settings` WHERE `name` = 'enable-shortcode'

WordPress database error: [Unknown storage engine 'InnoDB']
SELECT `name`, `value`, `autoload` FROM `srd1335_wfls_settings` WHERE `name` = 'enable-shortcode'

Mekanik Tesisat Otomasyonu | Arsis Mekanik

Mekanik Tesisat Otomasyonu

Mekanik tesisatın belirlenen senaryoya göre çalışması için otomasyon sistemlerine ihtiyaç vardır. Otomasyon sistemi, mekanik tesisatın yüksek verimli, konfor şartlarına veya prosese uygun ve emniyetli çalışmasını sağlamakla birlikte, insan müdahalesini minumuma indirir. Mekanik tesisat sistemlerinde belirlenmiş senaryoya göre gerekli noktalara kontrol ekipmanları yerleştirilir. Bu ekipmanlara göre nokta listeleri oluşturulur. Nokta listelerinden digital input, digital output, analog input ve analog output sayıları çıkarılır. İşletme senaryosuna ve nokta listelerine göre kullanılacak kontrol üniteleri belirlenilir.

Otomasyon sistemine ait prensip şemalar ve kabloj diyagramları hazırlanır. Sahada kontrol ekipmanlarının bulunduğu ortak noktala ve MCC (motor yol verme) panolarının yanına DDC (otomasyon kontrol üniteleri) panolarının montajı yapılır. Kontrol üniteleri programlanarak, merkezi bilgisayarın konfugürasyonları yapılır. Otomasyon sistemi, gerekli testler yapılarak devreye alınır.